salarii 2019

Nr. crt.

Funcția

Nivelul studiilor

Salariu de bază, gradația 0

1

Sef Serviciu Apa Canal

S

2350

2.FUNCȚII DE EXECUTIE

 

 

1

Consilier, , inspector de specialitate,   arhitect, referent de specialitate, gradul IA

S

3675

gradul I

S

 

gradul II

S

2080

debutant

S

 

   2

consilier juridic IA

S

 

 gradul I

S

 

 gradul II

S

 

debutant

S

2350

3

Referent, inspector, IA

M

 

I

M

 

II

M

2232

debutant

M

 

4

guard

M; G

2080

5

Şofer I

M; G

 

II

M; G

2363

6

Muncitor calificat I

M; G

 

II

M; G

2080

III

M; G

 

IV

M; G

 

7

Muncitor necalificat I

M; G

2080

II - fără sporuri

M; G

 


III. Asistenti Personali

1

Asistent personal

M; G

2080

 

IV.Consilieri locali-10%  din indemnizatia primarului pentru 3 sedinte.

 

 

Înapoi