Prezentare generală

Localitatea este situată la circa 40 km de Valea Dîrjovului, în aproprierea municipiului Slatina, reședința de județ.

 

Comuna Cîrlogani are o suprafață totală de 4201 ha regăsindu-se la limita de hotar a județului Olt cu județul Vâlcea. Se învecinează la nord cu localitatea Susani, la est cu Strejești, la vest cu Morunglav, iar la sud cu teritoriul comunei Pleșoiu.

 

Comuna Cîrlogani are în componență cinci sate: Cirlogani,  Cepari,  Scorbura,  Beculești, Stupina.

 

Populația

Structura populației

 Număr de persoane

Persoane apte de muncă  1228
Persoane inactive  320
Copii  282
Pensionari   1100
TOTAL  2930

 

Forța de muncă

Numărul persoanelor apte de muncă este de 1228, specializați pe diverse domenii. 

Categorii de calificări

 Număr de persoane

Profesori 19
Doctori 2
Ingineri 5
Invățători 12
Agricultori 1190
Total 1228

 

Turism

Datorită organizării regionale, facilităților fiscale și avantajelor oferite, la nivelul zonei există posibilități multiple de a se investi in turism. 

Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea turismului de agrement. De asemenea se poate dezvolta și agroturismul. Se poate investi în satul Stupina pentru formarea unei pensiuni turistice, cabane pentru vânătoare. Se poate amenaja o tabără cu circuit turistic rural.

Înapoi