Măsuri de dezvoltare

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

 • Optimizarea condițiilor pentru sprijinirea activităților rentabile în zootehnnie și agricultură 
 • Oferirea de consultanță specializată pentru întreprinzători agricoli 
 • Susținerea înființării de asociații a producătorilor comunei 
 • Îmbunătățirea produselor zootehnice prin sporirea calității 
 • Sprijinirea IMM în domeniul zootehniei

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI MEDIU

 • Drumuri comunale și uliți sătești 
 • Realizare alei pietonale 
 • Realizarea rețelei de canalizare 
 • Realizare stație de epurare și tratarea apelor reziduale 
 • Modernizarea sistemului rutier 
 • Închiderea platformelor de gunoi 
 • Lucrări de cadastru imobiliar intravilan, extravilan și realizare PUG 
 • Lucrări de reabilitare a rețelei de iluminat public 
 • Dotări pentru intervenții în caz de situații de urgență 
 • Dotări cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate
 • Reabilitarea și realizarea de podețe 
 • Reabilitarea și modernizarea sediului primăriei

 

ECONOMIC

 • Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane 
 • Susținerea întreprinzătorilor străini care doresc să investească în zonă 
 • Valorificarea bunurilor și serviciilor generate de capitalul natural din comună
 • Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat 
 • Susținerea IMM 
 • Crearea cadrului prielnic consultanță pentru afaceri 
 • Dotarea administrației locale cu echipamente pentru intervenții în caz de urgență

 

TURISM

 • Promovarea zonei Cîrlogani prin acțiuni eficiente de marketing 
 • Stimularea și sprijinirea practicanți de agroturism
 • Susținerea și promovarea evenimentelor locale
 • Exploatarea cadrului natural, turistic și istoric

 

EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ

 • Reabilitare și modernizare școlii din comună 
 • Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și recreere pentru copiii comunei

 

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

 • Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin-azil pentru persoane defavorizate
 • Reabilitarea și dotarea corespunzătoare a dispensarului uman
Înapoi