Istoricul localităţii

Teritoriul comunei Cîrlogani, condițiile fizico-geografice existente au constituit un mediu prielnic așezărilor omenești încă din cele mai vechi timpuri. Resturile de cultură materială descoperită pe valea Balsoara datează încă din epoca de piatră și epoca bronzului.


Cercetările documentelor de arhivă, a toponimelor, hidronimelor și a legendelor întăresc ideea că satele componente au existat înainte de construirea satelor feudale românești.

 

Cel mai vechi sat atestat documentar este Cepari amintit la 3 februarie 1559. Referitor la denumirea satului Cepari există mai multe explicații unele ducându-ne la cultivatorii de ceapă, având o curioasă îndeletnicire în a cultiva cu predilecție ceapa pe care o comercializau.

 

Reședința de comună, satul Cîrlogani, este atestat documentar din 18 aprilie 1630, iar celelalte sate precum Beculești din 1812 și Scorbura din 1828.

Înapoi