Infrastructura și mediu

Infrastructura de transport

Principalele căi de acces în comună sunt DJ 677 și DN 64.

Drumuri asfaltate în comună se regăsesc într-un procent ridicat, de 100% - DJ 677 cu o lungine de 8,4 km.

Comuna Cirlogani se află poziționată în apropiere de orașe importante, ceea ce îi sporește potențialul.

  • Slatina - 30 km, resedinta judetului Olt - DJ 677 Cirlogani-Plesoiu-Salcia;
  • Drăgășani - 28 km, DN 64 si DJ 677

Din centrul comunei se parcurg următoarele distanțe până la cele mai importante căi de acces:

  • Gară - 14 km
  • DN - 12 km
  • Autostradă - 100 km
  • Aeroport - 67 km
  • Benzinărie - 14 km.

 

Infrastructura de utilități

Comuna Cîrlogani dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă pe întreg teritoriul administrativ al acesteia. Rețeaua de canalizare e în curs de extindere, existând un proiect în acest sens, pentru a evita deversarea deșeurilor necontrolată și poluarea mediului înconjurător, în prezent regăsindu-se pentru 30% din teritoriu. În localitate nu există rețea de gaz metan. Gospodăriile din comună sunt racordate la sistemul național energetic in proporție de 100%.
Rețeaua telefonică deservește 100% din necesarul comunei.
Comuna se afla in zona de acoperire a rețelelor de telefonie mobilă fiind utilizată în proporție de 100%. Televiziunea prin cablu acoperă întreaga suprafață a comunei.

 

Sănătate

Asigurarea serviciilor medicale în comuna Cîrlogani se face de către două dispensare umane și o farmacie.
Reabilitarea dispensarului uman se află în lista portofoliului de proiecte a Strategiei de dezvoltare locală 2008-2013.


Mediu

În comuna Cîrlogani nu există factori industriali care contribuie la poluarea mediului înconjurător al comunei.
Poluarea se realizează din deversarea deșeurilor în locuri neamenajate, care deterioarează terenul în locurile unde este depozitat.

Înapoi