Educație și cultură

Învățământ

În localitatea Cîrlogani sunt în funcțiune trei școli și cinci grădinițe, care necesită reabilitări și modernizări existând în acest sens în plan proiecte și dotarea acestora corespunzătoare.

 

Cultură

Pe raza localității întâlnim două cămine culturale și trei biserici de cult creștin, regăsim aici Mănăstirea Zătrești și Stupina.
La nivelul comunei Cîrlogani se desfașoară o serie de activități culturale cum ar fi aniversări, comemorări și alte activități pe diferite teme. Acestea se desfășoară în colaborare cu școala, căminul cultural și primăria.

 

Evenimente culturale cu caracter tradițional

Un eveniment local important este Sărbătoarea Viei și a Vinului denumită "Botezul Vinului" ce are loc in 7-9 ianuarie. În luna iunie a acestui an au mai existat și evenimente precum "Comemorarea eroilor de război" și "Festivitatea privind protecția mediului înconjurător".

Înapoi