Cadrul fizico-geografic

Relieful. Relieful comunei Cîrlogani este de mică altitudine, localitatea aflându-se în partea de nord-vest a județului, unde regăsim un relief predominant de șes și deal alcătuit din ultimile prelungiri ale Piemontului Getic. Vetrele celor cinci sate componente sunt așezate tip liniar în lungul văii pârâului Beica, respectiv satele Cîrlogani, Cepari, Scorbura și Beculești excepția făcând-o satul Stupina așezat pe dealul cu același nume.

 

Clima. Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează în sectorul de clima temperat - continental cu slabe influențe mediteraneene având ca specific un regim termic moderat, umezeală relativ mare cu precipitații atmosferice bogate.

Temperaturile aerului înregistrază o valoare media anuală de 10,4°C, variațiile termice ale mediilor lunare sunt cuprinse între - 2,3°C în luna ianuarie și 21,5°C în luna iulie ceea ce indică ierni blânde și veri răcoroase.

 

Solul. Solul predominant este brun - roșcat, ușor nisipos, fiind favorabil culturilor agricole.


Ape. Rețeaua hidrografică din zona comunei este formată în principal din pârâul Beica, și ape de adâncime medie exploatată prin forarea de puțuri în gospodăriile locuitoilor.


Flora și fauna. Vegetația și fauna sunt caracterizate printr-o varietate de specii. Pe teritoriul comunei există următoarele specii din fauna salbatică: Iepure (Lepus europaeus), Vulpe (Vulpes vulpes), Viezure (Meles meles), Jder de copac (Martes martes), Dihor (Putoris putoris), Nevăstuica (Mustela nivalis), Bizam (Ondrata zibethica), Șacal (Canis aureus). Speciile de păsări de interes vânătoresc sunt: Fazan, Potârniche, Prepeliță, Gâște, etc.
Speciile din flora salbatică sunt: mânătărci, gălbiori, măceșe, păducel, tei, sunătoare, coada șoricelului, urzica, menta și mușețelul.

Înapoi