Economia

Potențialul economic al comunei Cirlogani constă în întreprinzători locali de pe raza comunei care desfășoară activități diverse.

 

Întreprinzători locali existenți:

Denumire   Domeniul de activitate 

Număr angajați 

 SC Electro-Frogo Star  Mixt  2
 SNC Dobreanu
 Alimentar  3
 AF Dragan  Alimentar  2
 SC Bobocel SRL  Alimentar  2
 SC Savio-Design SRL  Mixt  11

 

Agricultura

Condițiile geografice și climaterice deosebit de favorabile ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de activități predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor și creșterea animalelor.

Categoria

Suprafața Ha

Arabil 2221
Pasune 336
Padure 1025
Vii 105
Livezi 8
Luciu de apă 9
Suprafața totală 3714

 

Producția vegetală

În comuna Cirlogani terenul agricol este propice pentru cultivarea grâului și al porumbului.

Cultura

Suprafețe cultivate

Anul 2007 (Ha)

Suprafețe ce ar putea fi cultivate

(Ha)

Cantitatea obținută

(Ha)

Grâu  380 470  2700 
Porumb  1200 1100  4600 
Rapiță  1 10  1200 
Orz  30 40  2000 

 

Pomicultura, viticultura, legumicultura

Cultura

Suprafețe cultivate 

Anul 2007 (Ha)

Suprafețe ce ar putea fi cultivate

(Ha)

Cantitatea obținută

(tone/Ha)

Soiuri
 Pomicultură 8 1 6

Tuleu Gras,

Grasă Romanească,
D' Arjen

 Viticultură  105 40  10 

Cramposie,

Muscat Otonel, Sauvignon, Riesling

 Legumicultură 10  3,5 

Tomate, Ardei, Conopidă,

Varză, Vinete, Cartofi

 

 

Zootehnia

Efectivul de animale pe categorii din comuna Cirlogani declarat la Registrul Comerțului la sfârșitul anului 2007 se prezintă astfel:

Categoria Număr
Păsări 20300
Bovine 334
Ovine 450
Caprine 420
Porcine 1820
Cabaline 621
Familii de albine 676
Iepuri 140


Pentru a se ajunge la un standard european de dezvoltare, la nivelul comunei Cirlogani se dorește înființarea unor complexe agrozootehnice, puncte de colectare și prelucrare a produselor animaliere.

Înapoi