Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
23 / 2011 cu privire la predarea drumului comunal DC 18 Scorbura-Beculești și a terenului aferent acestui Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului pe perioada desfășurării lucrărilor de modernizare 2011-05-11
22 / 2011 Cu privire la aprobare deviz general pentru Modernizare DC 18 Scorbura-Beculești 2011-05-11
21 / 2011 Cu privire la aprobarea acordării salariilor pe card 2011-04-29
20 / 2011 Cu privire la modificare organigramă și ștat de funcții 2011-04-29
19 / 2011 Cu privire la reactualizare limite venituri ce se pot obține din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categorii de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii 2011-04-29
18 / 2011 Cu privire la aprobarea tarifului la serviciile publice de canalizare-epurare 2011-03-31
17 / 2011 Cu privire la măsuri de igienizare și gospodăririi a localității Cîrlogani, județul Olt 2011-03-31
16 / 2011 Cu privire la aprobare plan de pază pe 2011 2011-03-31
15 / 2011 Cu privire la acordare ajutor de urgență 2011-02-25
14 / 2011 Cu privire la stabilirea taxei speciale de divorțul pe cale administrativă 2011-02-25
13 / 2011 Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului consiliului local 2011-02-25
12 / 2011 Cu privire la aprobare organigramă, ștat de funcții și număr de personal 2011-02-23
11 / 2011 Cu privire la numire responsabil legal și tehnic de proiect în relația cu APDRP, ca urmare a alegerii în anul 2008 a unui nou Primar 2011-02-23
10 / 2011 Cu privire la modificarea și completarea Contractului de asociere dintre Județul Olt și celelalte unități administrativ-teritoriale ale Județului Olt, având ca obiect realizarea proiectului de interes comun Sistem Integrat de Managemet al deșeurilor în Județul Olt 2011-02-15
9 / 2011 Cu privire la aprobare buget local pe anul 2011 2011-02-15
Înapoi