Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2012 Cu privire la: aprobarea unor masuri privind indeplinirea prevederilor Legii nr.27612010 pentru modificarea si completarea Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat. 2012-02-13
4 / 2012 Cu privire la: aprobarea bugetului local pe anul 2012. 2012-02-13
3 / 2012 Cu privire la traseul pe care microbuzul scolii il parcurge zilnic 2012-01-26
3 / 2012 ANEXA cu privire la traseul pe care microbuzul scolii il parcurge zilnic 2012-01-26
2 / 2012 Cu privire la : aprobare taxe si impozite pe anul 2012. 2012-01-26
1 / 2012 Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului Consiliului Local. 2012-01-26
32 / 2011 Referitoare la stabilirea situațiilor care justifică acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 2011-08-31
31 / 2011 Privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I si II al anului 2011 2011-07-30
30 / 2011 Cu privire la aprobare rectificare buget local 2011-06-30
29 / 2011 privind revocarea HCL nr.24/11.05.2011 referitoare la rectificarea bugetului local 2011-06-30
28 / 2011 Cu privire la Revocarea HCL nr.20/29.04.2011 referitoare la modificarea organigramei și a ștatului de funcții 2011-05-31
27 / 2011 Privind aprobarea revizuirii și reevaluării Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Reabilitare și modernizare Scoala generală cu clasele I-VIII Cîrlogani 2011-05-31
26 / 2011 Cu privire la aprobarea expertizelor tehnice a activelor fixe corporale din domeniul public și privat al comunei Cîrlogani 2011-05-31
25 / 2011 Cu privire la aprobare deviz general și a parametrilor tehnico-economici pentru investiția de canalizare menajeră a satului Cepari, comuna Cîrlogani, județul Olt 2011-05-11
24 / 2011 Cu privire la aprobare rectificare buget local 2011-05-11
Înapoi